దస్త్రాల జాబితా

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

ఈ ప్రత్యేక పేజీ, ఎక్కించిన ఫైళ్ళన్నిటినీ చూపిస్తుంది.

దస్త్రాల జాబితా
పేజీకి ఎన్ని అంశాలు:
మీడియా పేరుకై వెతుకు:
వాడుకరి పేరు:
బొమ్మల పాత కూర్పులను కలుపు

అవరోహణతేదీ పేరు నఖచిత్రం పరిమాణం వాడుకరి వివరణ కూర్పులు
00:06, 30 నవంబరు 2009 PB-priest.gif (దస్త్రం) 26 KB   1
23:54, 29 నవంబరు 2009 AN-INI.GIF (దస్త్రం) 27 KB   1
15:19, 28 నవంబరు 2009 PB-hea-te.gif (దస్త్రం) 3 KB   1
15:11, 28 నవంబరు 2009 PB-barbel.gif (దస్త్రం) 28 KB   1
01:25, 20 ఏప్రిల్ 2007 Erikbig.jpg (దస్త్రం) 199 KB test 1

"http://te.wikieducator.org/ప్రత్యేక:ఫైళ్లజాబితా" నుండి వెలికితీశారు