బయటి లింకుల అన్వేషణ

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

"*.wikipedia.org" వంటి వైల్డ్ కార్డులు వాడవచ్చు. కనీసం ఒక్కటైనా టాప్ లెవెల్ డొమెయిన్ ఉండాలి. ఉదా: "*.org".
ఉపయోగించుకోగల ప్రోటోకోళ్లు: http://, https://, ftp://, ftps://, ssh://, sftp://, irc://, ircs://, xmpp:, sip:, sips:, gopher://, telnet://, nntp://, worldwind://, mailto:, tel:, sms:, news:, svn://, git://, mms://, bitcoin:, magnet:, urn:, geo: (ఏ ప్రోటోకోలునూ ఇవ్వకపోతే, http:// ను వాడబడుతుంది)

బయటి లింకుల అన్వేషణ    
"http://te.wikieducator.org/ప్రత్యేక:LinkSearch" నుండి వెలికితీశారు